Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 38/1990

Kompostering af kildesorteret madaffald fra etageejendomme i København : 2 bd.

01-01-1990

INDSAMLING; Indsamlingsmetode, kort systembeskrivelse; Affaldsregistrering; Affaldsmængder; KOMPOSTERING; Beskrivelse af forsøgsanlæggets procesopdeling og maskinelt udstyr : forkompostering - eftermodning - sigtning af kompost - prøveudtagnings- og analyseudstyr; Forsøgsplan : milekompostering, regnormekompostering; Vurdering af forsøgsanlægget : anlæg og maskiner - arbejdsmiljø; Energiberegninger for KV-anlægget; Resultater og diskussion, affald, råkompost, milekompost og perkolat : kemiske analyser af affald, råkompost og milekompost - temperatur - fysiske og mekaniske egenskaber ved affald og kompost - massebalance under komposteringsforløbet - kompostens modenhed - tungmetalindhold i affald og kompost; Regnormekompostering; FORSLAG TIL FREMTIDIGT BEHANDLINGSSYSTEM FOR KILDESORTERET HUSHOLDNINGSAFFALD I KØBENHAVNS OG FREDERIKSBERG KOMMUNER; Forventet data omkring affaldsmængder, indsamling og kompost; Opskalering af komposteringsanlæg; Afsætning af kompost; Deklaration af kompost; DYRKNINGSFORSØG; BILAG; Indsamlede affaldsmængder april 1988-april 1989; Statistisk analyse af prøve- og analysesikkerheden af tungmetalindholdet i affald og kompost; Oversigt over undersøgelser, prøveudtagning og analyser; Liste over driftsstop med KV-anlæg, 15. februar 1988-24. maj 1989; Temperaturforløb i milerne; Ionbytningskapacitet (CEC); Vandretention; Dyrkningsforsøg; Regnormekompost, ormeoptælling; Energiberegninger for KV-anlægget

Læs publikation