Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 35/1990

Klæbere i polstermøbel- og skumforarbejdende industrier

01-01-1990MILJØPÅVIRKNINGER; Arbejdsmiljø; Brugeren og indeklimaet; Emission til det eksterne miljø; LABORATORIEFORSØG OG MÅLINGER; Beskrivelse af sprøjtekabine; Måleprogram; Måleresultater; Laboratorieforsøg til beskrivelse af aerosoldannelse; PROCESTEKNISKE ANVISNINGER; Limningsudstyr; Materialetest; Indretning af arbejdspladsen; BILAG; Datablade; Måleresultater; Prøveudtag og analyseLæs publikation