Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 2/1990

Genvinding af flusbade på varmforzinkningsvirksomheder

01-01-1990Spørgeskemaundersøgelse; LABORATORIEFORSØG; Kemiske grundlag; Oxidationsforsøg i laboratoriet; Mikrofiltrering; Vurderinger og konklusioner; Konklusion på spørgeskemaundersøgelse og laboratorieforsøg; PRAKTISKE FORSØG I STOR SKALA; Forsøgsanlæg; Forsøg og resultater; Slamafvanding i filterpresse; LØSNINGSFORSLAG OG ØKONOMI; Virksomhed A - mikrofilterløsning : bundfældningsløsning; Virksomhed B - bundfældningsløsningLæs publikation