Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 10/1990

Genbrug og genvarer på institutioner

01-01-1990Københavns amts genbrugsprojekt; Lovgivning og planlægning vedr. affald og genanvendelse; Genanvendelse af papir og pap; Genanvendelse af køkken- og madaffald; Genanvendelse af gren- og haveaffald; Genanvendelse af storskrald m. v.; Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald; Bortskaffelse af miljøskadeligt affald; Indkøb af genvarer; Informations- og udredningsplan, database og tekstbehandling - gensys; Projektets resultater og fremtidige opgaver; Budget og regnskabLæs publikation