Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 37/1990

Genbrug af friske betonrester ved betonfremstilling

01-01-1990Undersøgelser af den friske betons egenskaber; Støbning, hærdning og tildannelse; Styrkeprøvning af den hærdede betonLæs publikation