Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 12/1990

Det grønne affaldssystem i AFAV

01-01-1990Affaldsanalyser; Undersøgelse over forekomster af mikrobielle aerosoler og endotoksiner; Undersøgelse af luftemission fra affaldsstativer i AFAV-området; Målinger af kompostkvalitet; InformationsmaterialeLæs publikation