Miljøtema, 3, 1990

Papir papir

16-02-1990Papir - en 2000 år gammel opfindelse; Papir fra brugte klude; Traditionel papirproduktion : fra skovens træer til nyt papir; Fra træmasse til færdige papirprodukter; Papir en del af dagligdagen; 70 procent af det brugte papir ender i dag som affald; Mere affald på lossepladserne øger faren for forurening af grundvandet; Afbrænding af papir forstærker drivhuseffekten; Genanvendelse et godt alternativ til traditionel behandling af affald; Genbrug af papir redder ikke de tropiske regnskove; Nænsom anvendelse af ressourcer ved produktion af genbrugspapir; Den danske genbrugsprocent er 30 procent for papir; 50 procent genanvendelse kræver stort forarbejde; Mange projekter sat i gang; Brugerens sortering; Kommunernes indsamlingsordninger; Produktion af genbrugsvarer; Køb af produkterLæs publikation