Orientering fra Miljøstyrelsen, 1/1990

Miljøstraffesager 4

16-02-1990Hæftet indledes med en oversigt over markante tendenser i retspraksis. Som forgængerne indeholder hæftet en oversigt over miljøstraffesager fra det forløbne år, og desuden er der et index, som dækker alle 4 hæfter. Der er også en bødestatistik for 1988 og til sidst en oversigt over straffesager efter loven om kemiske stoffer og produkter.Læs publikation