Miljøtema, 2, 1990

Fremtidens klima ?

05-02-1990En ny verden; Drivhuseffekten og den sorte gryde; Den globale vækst; Jordens atmosfære; Ozon oppe og nede; Hvad er drivhuseffekten?; Dansk klimaforskning; Hvad ved vi om Jordens klima; Hullet i himlen; Kulstofkredsløbet; Verdens energiproduktion og forbrug; De tropiske skove - og vore egne; Varm luft fra tamkvæget; Biler og køleskabe er værre end køer; Maskiner som spåmænd; Sort vinter; Er temperaturen steget?; Klimakatastrofer; Danmark og alt det udenom; Verdensfødevareproduktion; Dansk landbrug; Syndflodsprofetier; De danske kyster; Vor fælles fremtid; Fremtidens Danmark; Det internationale samarbejdeLæs publikation