Miljøprojekt, 155, 1990

Spredning af forurening i moræneler

17-12-1990Rapporten omhandler sprækket morænelers grundvandsbeskyttende egenskaber. Der redegøres for sprækkesystemernes dannelse og forekomst, for deres hydrauliske funktion og deres kemiske potentiale. Det fremgår, at sprækkers og makroporers rolle ved omsætning og spredning af nitrat kan være af større betydning end hidtil erkendt. Samtidig påvises det, at der sker en spredning til grundvandet ved tilførsel af organiske pesticider og tungmetaller til jordbunden.Læs publikation