NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, A7, 1990

NH3-fordampning fra handels- og husdyrgødning

14-12-1990Ammoniakfordampningen fra handels- og husdyrgødning er blevet undersøgt under markforhold med vindtunneler. Ammoniaktabet under udspredning er ubetydeligt, men der kan fordampe fra 10-20 % op til 100 % af ammoniumindholdet i husdyrgødning på jordoverfladen. En betydelig reduktion i ammoniaktabet fra udbragt gødning opnås ved udbringning i koldt, regnfuldt vejr, ved nedbringning efter udspredning eller ved nedfældning.Læs publikation