NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, A8, 1990

Næringsstofudvaskning fra arealer i landbrugsdrift

14-12-1990

Nedvaskning af N, P, K og organisk stof er undersøgt på arealer i almindelig landbrugsdrift. Nedvaskningen af N på sandjord har varieret fra 19 til 154 og på lerjord fra 29 til 117 NO3-N/ha pr. år. Nedvaskningen har især været lille for græsarealer. Nedvaskning af P skal tages med forbehold på grund af metodeproblemer, men er beregnet til gennemsnitlig 0.6 og 1.3 kg tot-P/ha pr. år for henholdsvis sand- og lerjord. Nedvaskning af K er beregnet til gennemsnitlig 72 og 8.1 kg/ha pr. år på henholdsvis sand- og lerjord.

Læs publikation