Ammoniakmonitering

04-12-1990Rapporten beskriver den såkaldte "passiv opsamler metode" til bestemmelse af atmosfærisk gasformig ammoniak samt resultaterne fra brug af metoden i et landsdækkende moniteringsprogram i Danmark. Moniteringsprogrammets baggrundsstationer viser årsmiddelværdier på 0.3-0.8 my g NH3-N/m3 og den skønnede tørafsætning er på 1-2 kg NH3-N/ha pr. år.Læs publikation