NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, A3, 1990

Temperatur og denitrifikation

20-08-1990Målinger i laboratoriet viser, at denitrifikationsaktiviteten er stærkt afhængig af jordtype, jordens temperatur og af jordens vandindhold. De fundne sammenhænge mellem temperatur, vandindhold og aktivitet er anvendt i en simpel denitrifikationsmodel til beregning af N-tab i ugødet jord. Målinger af den relative fordeling mellem N2- og N2O-afgivelsen viser, at ved stigende temperatur og vandindhold øges andelen af N2 i forhold til N2O.Læs publikation