Orientering fra Miljøstyrelsen, 4/1990

Salg af bekæmpelsesmidler 1987, 1988 og 1989

15-08-1990

Publikationen indeholder en total opgørelse over salget af bekæmpelsesmidler opdelt på anvendelsesområder ifølge inddelingen i "Miljøstyrelsens oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler", samt en opgørelse over de enkelte virksomme stoffer, for 1987 dog kun når disse indgår i produkter fra mindst 3 fabrikanter eller importører. Statistikken indeholder opgørelse over salg af bekæmpelsesmidler i årene 1987/89, indsamlet via de årlige indberetninger fra fabrikanter og importører af godkendte bekæmpelsesmidler.

Læs publikation