Miljøprojekt, 146, 1990

Restprodukter fra røggasrensning ved affaldsforbrænding 1

17-08-1990Projektet indeholder en gennemgang af tørre, semitørre og våde røggasrensningsprocesser for sur røggasrensning og dermed følgende restproduktstrømme. Restprodukternes kemiske sammensætning, fysiske og geotekniske og hermed forbundne miljøegenskaber gennemgås. Stabiliseringsformer, genanvendelsesmuligheder og deponeringsstrategier fra andre lande gennemgås. I fase 2 af projektet gennemføres eksperimentelle undersøgelser af restprodukternes miljøegenskaber.Læs publikation