Miljøprojekt, 144, 1990

Reparationsmaling af automobiler

Waste Statistics 2000

17-08-1990

Projektets formål er at belyse muligheder for øget brug af mindre miljøbelastende malematerialer ved reparationsmaling af automobiler. Arbejdsprocesser og materialer ved maling af automobiler gennemgås. Malematerialer med reduceret indhold af organiske opløsningsmidler samt på vandbase er blevet testet. Vandige lakker er ikke på indeværende tidspunkt teknisk gode nok, men lakker med reduceret opløsningsmiddelindhold er et realistisk alternativ til traditionelle lakker. Emissionen kan nedsættes med ca. 15 % ved brug heraf.

Læs publikation