Vejledning fra Miljøstyrelsen, 4/1990

Pligter ved risikobetonede aktiviteter

02-08-1990Myndighederne har med denne vejledning redegjort for de forpligtelser, som virksomheder har over for myndighederne til at gennemføre de krav, der stilles i risikodirektivet (82/501/EØF) med ændringerne (87/216/EØF) og (88/610/EØF). I vejledningen er der også redegjort for, hvorledes myndighederne skal koordinere deres sagsbehandling for at forenkle virksomhedernes oplysningspligt.Læs publikation