NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, B2, 1990

Nitratreduktion i moræneler

30-08-1990

Nitratreduktion i lerjord samt kemiske og lermineralogiske ændringer i jordlag under agerjord og skov er undersøgt. I skovprofiler er indholdet af nitrat i alle undersøgte niveauer under målegrænsen, mens der i landbrugsprofiler forekommer nitrat i målbare mængder i den rødbrune, oxiderede zone. Her antages reduktionen at finde sted i anaerobe mikronicher eller ved oxidationsgrænsen, og reduktionen synes knyttet til ændringer i gitterbundet ferrojen.

Læs publikation