Miljøprojekt, 128, 1990

Nedsivning fra byggeaffald

02-08-1990Undersøgelsen af byggematerialers sammensætning gennem tiderne, sammenholdt med den foreløbige vudering af de indgående delmaterialer, viser, at dele af bygningsaffaldet kan anvendes uden miljømæssig risiko. Andre dele skal fjernes og deponeres på specialdepoter eller føres til affaldsforbrænding. For den sidste del af affaldet kræves der yderligere undersøgelser inden en endelig stillingtagen. Disse bør omfatte laboratorie- og fuldskalaforsøg, som tilstræbes at ligne virkeligheden mest muligt. Hermed fås konkrete resultater/værdier, som kan anvendes, når der skal tages højde for risici ved deponering af affald med kendt eller delvis kendt sammensætning.Læs publikation