NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, A2, 1990

Kortlægning af landbrugsdriften i 2 områder i Danmark

20-08-1990Den aktuelle landbrugsdrift i de to NPo-værkstedsområder ved Rabis bæk (sandjord) og Syv bæk (lerjord) er kortlagt ved interviews med de enkelte landmænd, der har arealer i områderne. Der er indsamlet oplysninger om afgrøder, gødningsanvendelse samt eventuelt vanding og dræning på enkeltmarker og husdyrhold, opbevaringsforhold for husdyrgødning og ensilage samt køb og salg af produkter på de enkelte ejendomme. Der er foretaget statistiske opgørelser af de indsamlede data.Læs publikation