NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, B1, 1990

Kemisk nitratreduktion med jern(2)forbindelser

Redegørelse om jordforurening 2000

30-08-1990Den kemiske nitrat- og nitritreduktion til kvælstofgas (kemodenitrifikation) med uorganiske jernforbindelser blev undersøgt i laboratorieforsøg. Studierne viste, at kemodenitrifikation med opløst, ionformigt ferrojern er af ringe kvantitativ betydning i forhold til den hurtigere reaktion med overfladebundet ferrojern i blandede ferro- og ferriholdige oxyhydroxyder. Naturlige jernsilikater kan indeholde de katalyserende oxyhydroxyder, men synes dog at være af mindre betydning for nitratreduktionen i grundvandsmagasinerne.Læs publikation