Orientering fra Miljøstyrelsen, 6/1990

Genanvendelsesrådets årsberetning 1989

16-08-1990Genanvendelsesrådet har i 1989 behandlet 188 ansøgninger om tilskud til genanvendelsesprojekter. Heraf er 147 ansøgere tilsammen bevilget tilskud på ca. 92.000.000 kr. I beretningen omtales nogle af de støttede projekter, som omfatter undersøgelses- og udviklingsprojekter, informationsprojekter og etablering af indsamlingsordninger og oparbejdningsanlæg. Desuden omtales udviklingsprogrammet for renere teknologi, hvor der er bevilget ca. 47.000.000 kr. til projekter inden for udvalgte brancher. Endelig indeholder beretningen datablade over projekter afsluttet i 1989.Læs publikation