Miljøprojekt, 145, 1990

Genanvendelse af nedknust tegl

30-08-1990Rapporten indeholder resultater og erfaringer fra undersøgelser af forskellige typer nedknust tegls anvendelighed til f. eks. fliseunderlag, filtermateriale omkring dræn og kapillarbrydende lag i terrændæk. Til undersøgelserne er anvendt genbrugsprodukter af hårde og blødbrændte mursten samt tagtegl. Undersøgelsen viser samlet, at der er stor sandsynlighed for, at nedknust tegl kan anvendes til de i projektet skitserede formål.Læs publikation