Miljøprojekt, 149, 1990

Emissionsundersøgelse for pejse og brændeovne

30-08-1990Dette er en af de første undersøgelser af dioxin, PAH og mutagen aktivitet for forskellige brændselstyper i 2 forskellige pejse- og brændeovnstyper. Der er fundet markante forskelle i dioxinkoncentrationen i røggassen for forskellige brændselstyper. PAH-koncentrationerne i røggassen er af samme størrelsesorden som fundet ved lignende undersøgelser. PAH-koncentrationen afhænger af ovntype, korrekt fyringsteknik og brændselstype. Der har været store tekniske og analytiske vanskeligheder ved gennemførelsen af undersøgelsen.Læs publikation