Miljøprojekt, 142, 1990

Det grønne affaldssystem i Høng

02-08-1990Indsamlings- og komposteringsforsøget med kildesorteret husholdnings- og haveaffald i Høng kommune gennemførtes 1987-1988. Det grønne affaldssystem omfattede 1600 affaldskilder i Høng by. Fosøgsområdet domineres af enfamiliehuse med en mindre andel etageboliger, småerhverv og institutioner. Rapporten fremlægger erfaringerne fra såvel indsamlingsforsøget som det lavteknologiske komposteringsanlæg, herunder den opnåede kompostkvalitet.Læs publikation