NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, A6, 1990

Atmosfærisk nedfald af næringssalte i Danmark

30-08-1990Depositionen af næringssalte beregnet på baggrund af bulkopsamlet nedbør er undersøgt på 11 lokaliteter i perioden 1987-89. Tidligere undersøgelser viste en fordobling af kvælstofdepositionen fra 1950'erne til 1970'erne. Siden undersøgelsen i 1970'erne er depositionen af kvælstof steget yderligere, mest på stationer i Jylland. Depositionen af sulfat er faldet markant siden undersøgelsen i 1970'erne.Læs publikation