NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, A4, 1990

Ammoniakafsætning omkring et landbrug med malkekvæg

20-08-1990Ammoniakkoncentrationen aftog med stigende afstand fra gården, og i 100-130 meters afstand var koncentrationen kun lidt højere end omgivelsernes. Lokale ammoniakkilder som husdyrbrug påvirker derfor nedbørsmålinger i en afstand af 150 m fra kilden. Almindelig rajgræs placeret ved møddingen optog 4 g N m-2 pr. måned fra luften. Mere end 100 m fra gården optog planterne 0,4 g N m-2 pr. måned. Der var god korrelation mellem beregnet og målt ammoniakafsætning omkring gården.Læs publikation