Orientering fra Miljøstyrelsen, 5/1990

Aktuelle emner

16-08-1990

I en række artikler, der særligt retter sig mod teknik- og miljøudvalgene i amter og kommuner samt miljømedarbejderne her, redegøres for aktuelle initiativer og centrale arbejdsområder i Miljøstyrelsen i 1990: Forslag til ny miljøbeskyttelseslov. Miljøinvesteringer 1990-1995. Handlingsplan for genanvendelse. Handlingsplan for renere teknologi 1990-1992. Forslag til vandløbslov. Nye regler for olie- og kemikalieaffald. Ny lov om affaldsafgifter. Sigtelinjer i miljøpolitikken.

Læs publikation