Vejledning fra Miljøstyrelsen, 5/1990, 1990

Affaldsstoffer til jordbrugsformål

01-08-1990Med henblik på en ensartet sagsbehandling i kommunerne og amterne i forbindelse med administrationen af bekendtgørelse nr. 736 af 26. oktober 1989 om anvendelse af slam, spildevand og kompost m. v. til jordbrugsformål har Miljøstyrelsen udarbejdet denne vejledning til forståelse og fortolkning af bekendtgørelsen.Læs publikation