Miljøprojekt, 123, 1990

Risikovurdering af forurenede grunde

03-04-1990Mange har fokuseret på forurening af vort grundvand som det største problem i forbindelse med jordforurening. I byområder har man dog især været bekymrede over de problemer, der kan opstå, når der bygges på gamle industrigrunde. Projektet skal belyse, hvordan konsekvenserne - først og fremmest for menneskenes sundhed - kan vurderes ved nye anvendelser af gamle, forurenede industrigrunde. Projektet har et generelt sigte, men eksemplerne omhandler især gasværksgrunde.Læs publikation