Miljøprojekt, 129, 1990

Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald - del 1

25-04-1990Udredningen er et led i realiseringen af Miljøstyrelsens handlingsplan for bygge- og anlægsaffald 1989-1991. Målet er at reducere omfanget af deponering på lossepladser gennem genanvendelse og skabe mulighed for at fraseparere miljø- og sundhedsfarlige stoffer gennem selektiv nedrivning og kildesortering, så slutdeponering kan gennemføres forsvarligt. Midlet til overordnet styring og kontrol af affaldsproduktion og affaldsdisponering er bl. a. informationsmateriale, som sammenfatter gældende lovgrundlag.Læs publikation