Miljøprojekt, 125, 1990

Fugleføde i kornmarker - insekter og vilde planter

05-04-1990Bestandsstørrelser af mange af agerlandets fuglearter er væsentligt reduceret på konventionelle landbrug sammenlignet med økologiske inklusive biodynamiske landbrug. De to dyrkningssytemers kornmarker sammenlignes for at vurdere fødegrundlaget af hvirvelløse dyr for fugle og at vurdere de vilde planters rolle i denne sammenhæng. Det vises, at den økologiske mangfoldighed blandt vilde planter og hvirvelløse dyr er væsentligt reduceret i konventionelle kornmarker, der også har undergået flora- og faunaforandringer.Læs publikation