Miljøprojekt, 121, 1990

Forurenede industrigrunde

03-04-1990Denne rapport sammenstiller hidtidige erfaringer vedrørende undersøgelser af forurenede industrigrunde. Der opstilles en række krav, der bør opfyldes ved sagsstyring, feltarbejde, analysearbejde og rapportering. Der er udarbejdet datablade for 3 kemiske stoffer, trichlorethylen, benzen og pentachlorphenol samt industritypebeskrivelser for asfaltfremstillingsvirksomheder, galvanoindustri og gasværker. Endelig gives retningslinjer for udførelse af borearbejde.Læs publikation