Orientering fra Miljøstyrelsen, 3/1990

Evaluering af udviklingsprogrammet for renere teknologi

11-04-1990Foreliggende rapport er en uafhængig evaluering af Miljøstyrelsens udviklingsprogram for renere teknologi 1986-1989. Formålet har været 1) at vurdere opnåede resultater og den gennemslagskraft de vil få - 2) at vurdere de principper, programmet er gennemført efter - 3) at bedømme den kompetence der er blevet opbygget i forbindelse med programmets forvaltning - 4) at evaluere programmets koncept, dets fordele og begrænsninger i forhold til opstillede målsætninger.Læs publikation