NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, C3, 1990

Eutrofiering - effekter på marine primærproducenter

26-04-1990

Undersøgelsen beskriver næringsrigdommens indflydelse på marine primærproducenters udbredelse, biomasse og produktion samt på den resulterende iltdynamik i et lavvandet kystområde. Ved stigende næringsrigdom reduceres bundplanternes dybdeudbredelse, og hurtigt voksende organismer som plankton og tyndtløvede makroalger afløser flerårige alger og rodfæstede planter. Den samlede primærproduktion øges ikke, men den ændrede plantesammensætning giver dårligere iltforhold på dybt og helt lavt vand.

Læs publikation