Miljøprojekt, 115, 1989

Vandmiljøplanens overvågningsprogram

28-09-1989Hensigten med en landsdækkende overvågning af vandmiljøet er at undersøge effekten af de reguleringer og investeringer, der er konsekvensen af beretningen om vandmiljøplanen fra april 1987. Systematisk indsamling af data gør det muligt at opgøre udledninger af kvælstof og fosfor til vandmiljøet samt at registrere de økologiske effekter, der følger af den ændrede belastning af vandmiljøet med næringssalte. Rapporten beskriver omfanget af den nu igangsatte overvågning.Læs publikation