Orientering fra Miljøstyrelsen, 9 1989

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2002

Statistiske oplysninger

13-09-1989

Publikationen indeholder en total opgørelse over salget af bekæmpelsesmidler opdelt på anvendelsesområder ifølge inddelingen i "Miljøstyrelsens oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler", samt en opgørelse over de enkelte virksomme stoffer, når disse indgår i produkter fra mindst 3 fabrikanter eller importører. Statistikken indeholder opgørelse over salg af bekæmpelsesmidler i årene 1986/88, indsamlet via de årlige indberetninger fra fabrikanter og importører af godkendte bekæmpelsesmidler.

Læs publikation