Miljøprojekt, 116, 1989

Renere teknologi i svine- og kreaturslagteribranchen

25-09-1989På baggrund af undersøgelser af vandforbrug og spildevandsudledning på en række af TULIPs svine- og kreaturslagterier er der gennemført en detaljeret gennemgang af et enkelt udvalgt slagteri (modelslagteriet). For de enkelte afdelinger/enhedsoperationer i modelslagteriet er vandforbrug og udledning af organisk stof opgjort pr. svin henholdsvis pr. kreatur. På basis heraf er der opstillet en idekatalog over mulighederne for vandbesparelser og bedre opsamling af organisk stof.Læs publikation