Orientering fra Miljøstyrelsen, 7/1989

Industrielle forureningsundersøgelser

20-09-1989Indførelsen af miljømæssigt og økonomisk bedst tilgængelig teknologi forudsætter ofte, at ny viden erhverves målrettet fra data. Dette kræver statistisk dataplanlægning og -analyse. Rapporten redegør for de generelle principper, begreber og retningslinjer, som undersøgelser må respektere : Den trinvise gennemførelse af af undersøgelser, datagrundlagets kvalitet og kvantitet, den iterative dataanalyse, den korrekte fortolkning af statistiske nøglebegreber, specielt hvad angår parameterestimation og hypotesetestning, samspillet mellem udførelsen af kvalitativ og kvantitativ dataanalyse samt betydningen af sober rapportering.Læs publikation