Orientering fra Miljøstyrelsen, 8/1989

Genanvendelsesrådets årsberetning 1988

14-09-1989Genanvendelsesrådet har i 1988 behandlet 141 ansøgninger om tilskud til genanvendelsesprojekter. Heraf er 109 ansøgere tilsammen bevilget tilskud på ca. 99.000.000 kr. I beretningen omtales nogle af de støttede projekter, som omfatter undersøgelses- og udviklingsprojekter, informationsprojekter og etablering af indsamlingsordninger og oparbejdningsanlæg. Desuden omtales udviklingsprogrammet for renere teknologi, hvor der er bevilget ca. 16.000.000 kr. til projekter inden for udvalgte brancher. Endelig indeholder beretningen datablade over projekter afsluttet i 1988.Læs publikation