Miljøprojekt, 119, 1989

Okkerrensning i forbindelse med landbrugsmæssig dræning

29-11-1989

Rapporten omhandler en række forskellige okkerrensningsanlæg etableret i forbindelse med landbrugsmæssig dræning under okkerforsøgsordningen 1981-1984. Endvidere beskrives forskellige okkerrensningsmetoder, deres virkemåde, praktiske drift, rensningseffekt, recipienteffekten samt de økonomiske forhold ved de forskellige metoder. Undersøgelserne viser, at hydratkalkfældningsanlæg - og under særlige forhold lavvandede, grødefyldte bassiner - er de mest effektive metoder.

Læs publikation