Miljøprojekt, 117, 1989

Dioxinemission ved affaldsforbrænding

01-11-1989Måling af dioxinemissionen fra 10 affaldsforbrændingsanlæg samt fra 2 ovne for destruktion af hospitalsaffald viser en betydeligt højere emission fra hospitalsovne. Variationerne i dioxinemissionen forklares ved en variation mellem anlæg, tid samt afhængighed af driftsbelastning, luftoverskud og indholdet af chlorbrinte i røgen. Resultaterne af undersøgelsen understøtter i alt væsentligt Miljøstyrelsens vejledning 3/1986 "Begrænsning af luftforurening fra affaldsforbrænding". Størrelsen af en grænseværdi for dioxinemission samt omfanget af et eventuelt kontrolmåleprogram diskuteres.Læs publikation