Orientering fra Miljøstyrelsen, 2/1989

Miljøstraffesager 3

01-03-1989

Hæftet indledes med en oversigt over udviklingen på området miljøstraffesager fra 1984 til 1988, som er udarbejdet tilfolketinget. Som forgængerne indeholder hæftet en oversigt over miljøstraffesager fra det forløbne år, og desuden er der et index, som dækker alle 3 hæfter. Der er også en bødestatistik for 1987 og til sidst en oversigt over straffesager efter loven om kemiske stoffer og produkter.

Læs publikation