Miljøprojekt, 106, 1989

Haloner - forbrugsmønster i Danmark

01-03-1989Anvendelsen af haloner som brandslukningsmiddel øges kraftigt i disse år. Haloner er brom- og flourholdige kulstofforbindelser, der antages at medvirke til nedbrydning af jordens ozonlag. Nærværende rapport giver et detaljeret billede af forbrug, emission og akkumulering af haloner i Danmark.Læs publikation