Miljøprojekt, 105, 1989

Forbrug af og forurening med bly i Danmark

01-03-1989

I Danmark forbruges årligt 21000-25000 tons bly. Forbruget svarer til en import af bly som metal, i kemiske forbindelser og i varer på 34000-40000 tons/år samt en eksport af varer på 13000-15000 tons/år. Af forbruget anvendes ca. 50% til blyakkumulatorer, 16% i byggeriet, 10% til kabelkapper, 4% til ammunition og 4% til køle på skibe. Der ophobes årligt 3300-8000 tons bly i Danmark, og det skønnes, at der er ophobet 100000-200000 tons bly i varer og produkter. Under og efter anvendelsen indsamles og genbruges årligt 10000-12000 tons bly, hvoraf størstedelen eksporteres. Endelig bliver de resterende 3800-9500 tons af forbruget deponeret eller frigivet til omgivelserne. Benzinadditiver er den væsentligste kilde til udslip til luften og udgør 75%. Blyhagl, lodder fra fiskeudstyr, kabelkapper og kommunalt spildevand forårsager udslip til vand. Udslip til jord domineres af blyhagl og kabelkapper samt tab ved skrotpladser.

Læs publikation