Orientering fra Miljøstyrelsen, 1/1989

Den kommunale affaldsplan

01-03-1989

"Den kommunale affaldsplan" skal gøre det lettere for planlæggere og politikere at overskue hele affaldsbehandlingen i kommunen samt give bedre muligheder for at målrette indsatsen. Trin for trin gennemgås, hvordan man skaffer de nødvendige oplysninger, skaffer sig overblik, fastsætter målsætninger og opstiller et affaldsbehandlingssystem. Desuden behandles ordningernes økonomi og tidsplan, og der gives eksempler på, hvordan ordninger til genanvendelse, affaldsforbrænding og deponering kan kombineres. Der er lagt vægt på at gøre affaldsplanen til et praktisk redskab til styring af affaldsstrømmene, så vi kan genanvende mest muligt og deponere mindst muligt.

Læs publikation