Miljøprojekt, 108, 1989

Madaffald fra storkøkkener - organisation af indsamling og oparbejdning

10-05-1989Projektet omfatter en analyse af forventede madaffaldsmængder og afsætningsmuligheder samt transportanalyser og økonomiberegninger med henblik på optimering af antal og placering af oparbejdningsanlæg. Rapporten udgør således en samlet analyse af madaffaldsproblematikken på landsplan. Der opstilles de forskellige muligheder for gennemførelse af de krav, som bekendtgørelse nr. 883 af 11. december 1986 om kommunal indsamling af madaffald fra storkøkkener stiller. Der skitseres mulige modeller for de forskellige landsdele, ligesom den organisatoriske opbygning og administration af systemer for genanvendelse af madaffald fra storkøkkener vurderes og beskrives.Læs publikation