Orientering fra Miljøstyrelsen, 6/1989

Kemikaliefri ukrudtsbekæmpelse i grønne områder

10-05-1989

På de fleste arealtyper er det muligt at gennemføre en ukrudtsbekæmpelse med alternative metoder. Motoriserede skuffejern er effektive på grusarealer, roterende koste eller flammebehandling på faste belægninger som fliser og brosten. Uomsat bark, vedflis, grønflis af pil, rughalm og elefantgræs er gode dækmaterialer, og jorddækning med bark eller flis samt anvendelse af honningurt som dækafgrøde giver mindre tilvækst af ukrudt end mekanisk renholdelse. En spørgeskemaundersøgelse viser, at mange kommuner mener, at økonomien er den begrænsende faktor for brugen af alternative ukrudtsbekæmpelsesmetoder, og at der mangler brugbare alternativer. På nogle områder kan besparelser opnås ved nedsat plejeniveau. På andre områder er der behov for yderligere forsøg og udvikling af redskaber og metoder. Endelig vil en øget information fremskynde udviklingen.

Læs publikation