Miljøprojekt, 110, 1989

Olie/kemikalieaffald - en spørgeskemaundersøgelse

12-06-1989Med henblik på at forbedre grundlaget for at kunne vurdere de fremtidige mængder af olie- og kemikalieaffald har Miljøstyrelsen anmodet en række større virksomheder om at skønne over affaldsmængderne for perioden 1988-90. På baggrund af oplysninger fra virksomhederne har Miljøstyrelsen udarbejdet en prognose for art og mængder af olie- og kemikalieaffald for nævnte periode. Prognosen omfatter virksomheder, der i 1987 afleverede mere end 100 tons affald til Komunekemi. Disse virksomheders afleveringer udgjorde i 1987 56% af de samlede afleveringer til Kommunekemi. Virksomhedernes skøn viser en stigning i mængderne af affald på 5,2% fra 1987 til 1990. En beskeden vækst sammenlignet med perioden 1983-86. Prognosen omfatter ikke de 10.000 virksomheder m.v., der i 1987 leverede 44% af affaldet til Kommunekemi.Læs publikation